torstai 27. elokuuta 2020

Loppukesän tapahtumia savukaasukattiloiden parissa


Heinäkuussa alkoi meidänkin toimistolla vakituisten työntekijöiden ryntäys kesälomille, ei ollut enää aamuisin ruuhkia kahvihuoneessa ja perjantaipulliakin jäi sen verran yli että niitä pystyi syömään useampia. Myös oma perehdyttäjäni jäi lomille, jolloin hyppäsin tekemään tyystin erilaisia tehtäviä mitä ensimmäiset kaksi kuukautta puuhailin. Viime postauksesta voitte käydä virkistämässä muistia, että mitä kaikkea alkuun sisältyikään.

Heinäkuun alussa rupesin tutkimaan mahdollista uutta aluevaltausta, missä meidän tuotteita voitaisiin hyödyntää mahdollisimman laajasti. Ihan ensimmäinen askel on perehtyä aiheeseen, aivan niin kuin kandia tai mitä tahansa harjoitustyötä tehdessä. Kun ideasta on saatu kiinni, niin kerätään data. Päätin koostaa tulokset Exceliin, koska kuka nyt ei tahtoisi hyödyntää Exceliä aina kun vain pystyy? Niinpä kävin läpi tuotteita ja arvioin voisiko näitä hyödyntää tutkitussa konseptissa. Tarkoituksena oli laatia suuntaviivoja ja selvittää onko konsepti missään määrin mahdollinen toteuttaa, eikä niinkään että laadin täydellisen valmiin kokonaisuuden, jota ruvettaisiin heti myymään.

Kesähessuja firman pyörillä, taustalla näkyy toimisto
 

Tutkimustyön jälkeen pääsin tekemään asiantuntijamyyjän tehtäviä. Perehdyttäjäni ollessa lomalla opettelin käyttämään meidän savukaasukattiloiden mitoitusohjelmaa. Itse opin parhaiten vain suoraan tekemällä ja kokeilemalla, joten sain eteeni vanhan tarjouksen johon oli jo mitoitus suoritettu sekä kyseisen projektin kaavion. Näiden pohjalta lähdin käymään työkalua läpi. Kun jossain määrin sain kiinni työkalun perusideasta ja toiminnasta, aloitin mitoittamisen. Tarkoituksena oli mitoittaa asiakkaan tarjouspyyntöä vastaava kokonaisuus. Tätä varten tutkin kaavioita ja tarjouspyynnön materiaaleja, jotta kaikki oleellinen tulisi huomioitua. Olisihan se ollut kiva todeta että osaisin kaiken heti eikä olisi ilmennyt mitään ongelmia, mutta kyllä tämä hieman harmaita hiuksia aiheutti. Tehtävänä tämä oli kuitenkin todella mielenkiintoinen ja opettavainen. Työkalun käyttö konkretisoi kyllä monia koulussa opittuja teorioita ja näytti kuinka paljon monimutkaisempia asiat käytännössä ovat.

Tämän projektin jälkeen hallitsin mielestäni jossain määrin työkalun käytön, jolloin sain tehtäväksi mitoittaa hieman lisää. Selvitin ja mitoitin erilaisia vaihtoehtoja keskipaine- (MP) ja matalapainehöyryn (LP) tuottamiseksi, jolloin tuli perehdyttyä kaksipaineiseen luonnonkiertokattilaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kattilalla tuotetaan kahta eripaineista höyryä hyödyntämällä kahta lieriötä, sekä MP ja LP pumppuja. Tavallisissa yksipaineisissa luonnonkiertokattiloissa on kattilan yläpuolella vain yksi lieriö, jonka kautta tuotettu höyry siirtyy asiakkaalle/turbiiniin. Lieriö myös kerää asiakkaalta/prosessista palaavan veden. Kuitenkin ennen kuin vesi saapuu lieriöön se kulkee pumpun läpi, minkä tarkoitus on nostaa veden paine kattilan paineeseen. Veden paine pysyy vakiona kun sitä lämmitetään, sekä faasinmuutoksessa että tulistuksessa. Paine ei siis muutu kattilassa. Jotta kattilalla voitaisiin tuottaa MP ja LP höyryä, tarvitaan kaksi erilaista pumppua, jotka nostavat veden paineen eri suuruusluokkiin. Kaksipaineisen kattilan ensimmäisestä lieriöstä lähtee LP höyryä ja toisesta MP höyryä.

Kuvassa näkyy savukaasukattila, lieriö ja jäähdytystorneja asiakaskohteesta

Kesällä vertailin myös kannattaisiko savukaasukattila asiakkaan kohteessa toteuttaa vesiputki- vai savuputkikattilana, vai kenties niiden erilaisena kombinaationa. Vesiputkikattilassa (Water tube boiler) nimensä mukaisesti vesi kulkee putkissa ja savukaasu putkien ympärillä, kun taas savuputkikattilassa (Smoke tube boiler) ne ovat toisin päin. Käytännössä mitoitin vain nämä eri vaihtoehdot, vertailin kattiloiden kokoja ja painoja sekä tarkastelin syntyviä painehäviöitä. Näiden avulla, ja tietenkin tarjouspyynnön muiden rajoitusten perusteella, valikoitui juuri tähän tiettyyn kohteeseen parhaiten soveltuva ratkaisu.

Aina kaikki asiakkaan tarjouspyynnöt eivät koske täysin uutta laitosta ja siihen liittyvää savukaasujen lämmöntalteenotto mitoitusta, vaan niin kutsuttuja retrofit tapauksia on myös paljon. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakkaan laitoksella ei ole aikaisemmin ollut savukaasujen lämmöntalteenottoa ollenkaan tai jo olemassa olevaa lämmöntalteenottojärjestelmää halutaan laajentaa sekä päivittää. Näiden lisäksi voi olla myös tapauksia joissa asiakkaan laitoksessa on jo lämmöntalteenottojärjestelmä, mutta moottorien käyttämä polttoaine vaihtuu jolloin asiakas haluaa tietää miten tämä vaikuttaa savukaasukattilan toimintaan. Tutkin edeltävän tyyppistä tapausta jossa raskas polttoöljy vaihtui maakaasuun hyödyntäen Offdesign työkalua, joka on myös Excel pohjainen. Tämä toki vaati hieman salapoliisityötä, sillä ensin piti selvittää minkälainen kokonaisuus asiakkaalle on aikanaan toimitettu sekä etsiä itse tiedosto, johon kokonaisuus on mitoitettu. Sitten vielä tarkistin, että tiedoston putkipaketit vastaavat kyseisen projektin valmistuskuvien putkipaketteja. Loppu olikin enää työkalulla kikkailua.

Systemaattisen asiakaskohteiden laskemisen ja mitoittamisen jälkeen aloitin uuden tutkimustehtävän, tällä kertaa selvittäen erilaista tapaa hyödyntää savukaasukattiloita. Tarkoituksena oli laskea, vertailla ja selvittää minkälaisella kattilalla voitaisiin toteuttaa hieman erilainen lämmöntalteenottojärjestelmä. Tähän tehtävään sisältyi niin mitoitustyökalun käyttöä, kuin hinnoittelu- ja takaisinmaksuajantyökalujen hyödyntämistä. Minulla oli parikymmentä kattilavaihtoehtoa ja jokaiselle muutama variaatio, joten ihan pikkuhommaksi tätä ei voi kutsua. Koska vaihtoehtoja oli näinkin monta, niin tuli data kerätä, analysoida ja esittää järkevästi, jotta mahdolliset parhaimmat vaihtoehdot kävisivät ilmi. Tietenkin aina on olemassa mahdollisuus ettei hyviä vaihtoehtoja ole, mutta tarkoituksena olikin selvittää onko tämä konsepti ollenkaan toteutettavissa vai kannattaisiko tätä tutkia lisää. 

Näkymää takaisinmaksuajan työkalusta

Kesälomakauden aikana pääsin kurkistamaan myös hieman projektipuolen arkeen, sillä vajaamiehityksen aikana minulle ohjattiin muutamia tehtäviä ja selvityksiä hoidettavaksi. Nämä viimeiset viikot ennen opintojen pariin lähtemistä keskityn pääasiassa myyntityökalun viimeistelyyn ja päivittämiseen.

Nyt kun kesä Raumalla Alfa Lavalilla on tulossa päätökseen niin voisin vetää hieman kesätöitä yhteen. Mielestäni olen päässyt tekemään todella monipuolisesti erilaisia ja miellekkäitä tehtäviä. Niin työkalujen kehitystyöstä itse tarjouksien mitoittamiseen, kuin vapaasti toteutettaviin selvitys- ja laskentatehtäviin. Mitä sitten kesästä jäi käteen? Käytännön tasolta nyt ainakin excelin tehokkaampi hyödyntäminen, teoriaa ja terminologiaa, kuin myös parempi ymmärrys myynnin arjesta. Ylipäätänsä olen oppinut miten asiat käytännössä hoidetaan verrattuna miten ne teoriassa tehdään, sekä ymmärtänyt kuinka paljon on vielä opittavaa. Maininnan arvoista on myös yrityksen hyvä tapa huolehtia kesätyöntekijöistään ja varmistaa että kaikki sujuu niin kuin pitäisi!

Toivottavasti teille lukijoille on näistä postauksista irronnut jotain hyödyllistä ja jos jotain kysyttävää on herännyt niin muhun voi aina olla yhteydessä! Nähdään syksyllä!

 

-Siiri