maanantai 5. elokuuta 2019

Ennustajaeukon kesäkuulumiset

 Moi!

Heinäkuun helteet ovat takanapäin ja on aika kurkistaa työtehtäviini Empowerilla. Päiväni kuluvat tasehallinnan tehtävissä ja noudattavat pitkälti samaa kaavaa päivittäistekemisten parissa. Ensin kuitenkin lyhyt katsaus sähkömarkkinoihin.

Sähkömarkkinoiden osapuolia ovat tasevastaavat (BRP; balance responsible party), sähkönmyyjät (RE, retailer), sekä kantaverkkoyhtiö (TSO, transmission system operator) ja verkkoyhtiöt. Kantaverkkoyhtiönä meillä Suomessa toimii Fingrid ja sen tehtäviin kuuluu muun muassa ylläpitää kantaverkkoa ja varmistaa sähköjärjestelmän toimivuus.

Jokaisen sähkömarkkinoiden toimijan on huolehdittava sähkötaseestaan eli siitä, että omassa verkossa kulutetun ja sinne tuodun sähkön määrä vastaa toisiaan tuntitasolla. Koska tämä ei käytännössä ikinä toteudu, hoitaa ylätasolla Fingrid koko sähköverkon hetkellisen tasapainotuksen säätösähköllä ja reserveillä. Näin varmistetaan, että sähköverkon tasapaino ja sen myötä verkon taajuus pysyy jatkuvasti sallituissa rajoissa.

Tasesähkön hinta kesäkuun alussa
Kun käyttötunti on ohi, on taseselvityksen aika. Suomessa taseselvityksen hoitaa eSett Oy, joka muun muassa määrittää jokaiselle tasevastaavalle tasepoikkeaman ja laskuttaa sen. Sähkötase käsitellään erikseen kulutukselle ja tuotannolle ja kummankin taseen poikkeamasta tulee kustannuksia tasesähkön hinnan mukaan. Käytännössä siis tasevastaava maksaa Fingridille tai saa Fingridiltä rahaa sen mukaan mitä Fingrid on joutunut verkon tasapainotuksessa maksamaan, kun tasevastaavan lupaus tuotannosta tai kulutuksesta ei ole pitänyt paikkaansa. Hinta voi nousta korkeaksikin (4.6. klo 9, 3000 /MWh), jos tunnilla aktivoidaan kalliita säätötarjouksia. Silloin täytyy vain toivoa, että oman asiakkaan tase ei ole kulutuksen osalta miinuksen puolella.

Mitä tasehallinta sitten on? Se on lyhykäisyydessään toimia, joilla pyritään etukäteen varmistamaan, että tietyllä ajanhetkellä sähköverkkoon ostetun ja tuotetun sähkön määrä vastaa myytyä ja kulutettua sähkön määrää. Lisäksi tasehallinnalla pyritään minimoimaan tasesähköstä johtuvia kustannuksia. 

Omat tehtäväni tämän kesän aikana ovat olleet asiakkaan kulutusennusteiden teko ja tuotantosuunnitelmien päivitys sekä taseselvityksen pienet toimet. Hyvin tehdyillä kulutusennusteilla asiakas pystyy ennakoimaan seuraavan päivän ostotarvetta ja tasaamaan tasettaan etukäteen Spot-markkinoilta hankitulla sähköllä, joka on usein edullisempaa kuin tasesähkö.

Tuotantosuunnitelmien osalta asiakas toimittaa meille tiedon voimaloidensa ajosuunnitelmista ja me varmistamme, että ajantasaiset tiedot on ilmoitettu tarvittaville tahoille ja että yllättävät muutokset päivitetään järjestelmään nopeasti.

Ennusteiden tekemiseen Empowerilla käytetään EnerimEMS Forecast- ohjelmistoa, joka muodostaa jokaiselle verkolle oman kulutuskäyrän, jota minä voin sitten oman näkemykseni mukaan vielä muokata. Ohjelma ottaa laskennassaan huomioon tulevan päivän lämpötilan, valoisuuden sekä tietysti kulutustoteumien historia-arvot muutaman vuoden ajalta. Itse taas kerään EnerimEMS- järjestelmästä eri raporteista verkkojen päiväkohtaisen toteuman sekä keskilämpötilan edellisiltä viikoilta excel-taulukkoon, johon olen myös ennustushetkellä merkinnyt lopullisen ennustetun kulutuksen. Näitä tietoja vertailemalla näen miten kokonaiskulutus vaihtelee lämpötilan mukaan ja onko viime aikoina tapahtunut joitain systemaattisia alenemia tai kasvuja yleisessä tasossa. Esimerkiksi juhannuksen jälkeen huomasi selvästi toteumista miten lomien alkaminen vaikutti kokonaiskulutuksen laskuun ja tämä piti osata ottaa tulevina viikkoina huomioon.

Ennusteohjelmiston näkymä

Tässä työssä on konkreettisesti nähnyt miten omat toimet vaikuttavat asiakkaan talouteen ja se on motivoinut tekemään vielä enemmän töitä tarkkojen ennusteiden eteen. Olen voinut pitkin kuukautta erilaisten EMS-järjestelmästä löytyvien laatumittarien avulla seurata tasesähkökustannusten muutoksia ja ennusteiden tarkkuutta ja tehdä niiden pohjalta tarvittavia muutoksia. Viimeisen kuukauden pyörähtäessä käyntiin on ollut ilo huomata miten paljon olenkaan kesän aikana oppinut sähkömarkkinoista ja kehittynyt työssäni.

Jos sähkömarkkinat kiinnostavat enemmän, suosittelen selailemaan esimerkiksi Fingridin sivuja, josta löytyy paljon tietoa asiasta. Lisäksi itse olen kokenut hyödylliseksi Energiatalous-kurssilla oppimiani asioita ja kuullut paljon hyvää Sähkömarkkinat-kurssista.

Heta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti