torstai 3. heinäkuuta 2014

Ympäristötyötä FinaviassaMoi!
Aloitin Finavian ympäristötiimissä harjoittelijana toukokuun alussa, ja pestini jatkuu aina syyskuun loppuun asti. Sain kesätyöpaikan varsin tavanomaisella tavalla täyttämällä netissä hakemuksen ja olemalla aktiivinen rekrytoinnin aikana. Aiempi työkokemukseni jäteasemalta ja lajittelututkimuksen parista olivat varmasti valttikorttejani.

Alkuun muutama sana Finaviasta. Finavia on valtion omistama yhtiö, joka ylläpitää ja kehittää 25 lentoasemaa Suomessa ja koko maan kattavaa lennonvarmistusjärjestelmää. Finavia vastaa esimerkiksi matkustajien ja matkatavaroiden turvatarkastuksista ja kiitoteiden kunnossapidosta.

Lentoasemat jaetaan päälentoasemaan eli Helsinki-Vantaan lentoasemaan ja muihin eli verkostolentoasemiin. Finavia on yritys, joka ei saa valtiolta taloudellista tukea, toisin kuin monet luulevat. Varat lentoasemien ylläpitoon saadaan palveluiden myynnistä saatavista tuloista, valtaosin Helsinki-Vantaan tuotoista. 
 
Turvallisuus ohjaa kaikkea toimintaa Finaviassa. Yhtiön tavoitteena on edistää yhteiskunnan kilpailukykyä, liikkumista ja kansainvälisyyttä. Tähän pyritään tarjoamalla matkustajille ja lentoyhtiöille turvallisia, laadukkaita ja kustannustehokkaita lentoliikennepalveluita. Myös ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kantaminen on keskeinen osa yhtiön jokapäiväistä toimintaa.

Itse toimin konsernipalveluiden Tekniikka ja ympäristö –palvelun Ympäristöyksikössä. Kymmenhenkisen yksikön ja tiimiin lisäksi kuuluvan Helsinki-Vantaan vesienhallintapäällikön tehtäväkenttä on hyvin laaja. Ympäristöasiantuntijat laativat kaikkien lentoasemien ympäristölupahakemukset ja hoitavat niihin liittyvän raportoinnin ja seurannan. Myös meluun ja ilmapäästöihin liittyvät asiat kuuluvat tiimillemme. Omaa pääainettani eli vesi- ja jätehuoltotekniikkaa lähimmäksi liippaavat vastuualueet vesiensuojeluun ja pilaantuneisiin maihin liittyen sekä tietysti jätehuolto.

Kesätyöni päätavoitteena on kartoittaa mahdollisimman monen verkostokentän jätehuollon nykytila ja kehitysmahdollisuudet. Työpäiväni koostuvat eri asiakirjojen kuten ympäristölupapäätösten, jäteraporttien ja kunnallisten jätehuoltomääräysten läpikäynnistä sekä jätehuoltoon liittyvien ohjeiden kirjoittamisesta. Eri lähteistä saamieni pohjatietojen perusteella päivitän lentoasemien jätehuoltosuunnitelmia, joissa on muun muassa lueteltu, mitä jakeita lentoasemalla kerätään ja mitä jätettä mihinkin jakeeseen kuuluu.

Yksi suurimmista matkustajilta turvatarkastuksessa poistettavista jätejakeista on sytyttimet. Esimerkiksi Tampere-Pirkkalan lentoasemalta niitä kertyy vuodessa yli sata kiloa.
Lentoasemakohtaisten jätehuoltosuunnitelmien lisäksi laadin kaikille lentoasemille yhteisiä ohjeita. Tähän mennessä olen valmistellut ohjeistusta vaarallisten jätteiden lajittelusta ja jätelain uudistumisen myötä voimaanastuneesta siirtoasiakirjavelvoitteesta.

Jätehuoltoa säätelevät monet lait, asetukset ja viranomaismääräykset. Kaikkien säännösten, työturvallisuuden ja käyttäjäystävällisyyden yhdistäminen ei ole aivan yksinkertaista. Sen lisäksi, että ohjeissa huomioidaan kaikki tarpeellinen, pyrin tekemään niistä selkeitä ja ytimekkäitä, jotta niitä myös luettaisiin.

Varkauden virkistysmaja
Mielenkiintoisen ja haastavan työn lisäksi olen päässyt nauttimaan Finavian monipuolisista henkilöstöeduista. Etenkin liikunnasta pitäville työntekijöille on tarjolla monenlaisia tapahtumia ja kursseja. Toukokuussa osallistuin uinnintekniikkakurssille ja heinäkuussa menen tutustumaan SUPpailun ja purjelautailun saloihin. Juhannuksena kävin mökkeilemässä Varkaudessa Finavian virkistysmajalla.


Tässä olivat alkukesän kuulumiseni. Seuraava blogikirjoitukseni julkaistaan 14.8. Sitä ennen voit käydä tutustumassa lentoliikenteen ympäristövaikutuksista kertovaan sivustoon www.jarkevaajoukkoliikennetta.fi.

-Laura

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti