torstai 14. elokuuta 2014

Ympäristötyötä Finaviassa 2


Sitten viime kirjoitukseni olen saanut valmiiksi ensimmäisen version jätehuolto-ohjeesta kaikille lentoasemille. Ohjeessa on taulukkona, mitä jätteitä milläkin kentällä lajitellaan erikseen ja kuvaus kustakin jakeesta. Taulukkoon merkitään myös kaikki jätteenkeräyspisteet jaekohtaisesti sekä kootusti kartalle. Näiden lisäksi taulukkoon kirjataan jätteen kuljettaja, vastaanottaja ja tyhjennysväli. Taulukon päivittäminen voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta tietojen onkiminen eri lähteistä vie yllättävän paljon aikaa.

Ohjeluonnoksia laatiessani keskityin siis selvittämään useamman lähteen perusteella, mitä jätteitä kullakin lentoasemalla tällä hetkellä lajitellaan mutta pidin myös silmällä, miten lajittelua kannattaisi tehostaa. Jokainen lentoasema raportoi vuosittain jätetietonsa meille koko konsernin ympäristöyksikölle. Ympäristöyksikössä selainpohjaisen raportointilomakkeen tietoja täydennetään jätetyyppi- ja hyödyntämiskoodeilla. Täydennetyt jätetiedot toimitetaan yhdessä muiden raportoitavien ympäristötietojen kanssa yksiköstämme Ympäristöhallintoon ja lentoasemien valvontaviranomaisille eli kuntien ympäristönsuojeluyksikköihin ja alueellisiin ELY-keskuksiin. Ympäristölupapäätöksissä on lueteltu asiat, jotka viranomaisille on raportoitava. Lista on melkoisen pitkä. 

Kuten ehkä kertomani perusteella voi arvatakin, olen kesän mittaan oppinut arvostamaan hyvää raportointia, toimivia raportointijärjestelmiä ja ennen kaikkea käteviä tiedonkäsittelyohjelmia. Niin kuivakoilta kuin nämä asiat kuulostavatkin, niin viimeistään siinä vaiheessa, kun toiminnan jatkuvuus edellyttää tietojen raportointia, järjestelmistä ja niiden kehittämisestä tulee yllättävän kiehtovia aiheita.

Nyt työstän ensimmäisiä luonnoksia jätehuolto-ohjeista eteenpäin. Odotan, että saan kommentteja lentoasemien ympäristövastaavilta, jotka ovat yleensä kunnossapidon tai lentoaseman päälliköitä. He auttavat täydentämään  taulukkoni ja vastailevat kysymyksiini lajittelun kehittämisestä.

On ollut ilo huomata, kuinka vastaanottavaisesti lentoasemien edustajat suhtautuvat työhöni. En tiedä, olenko turhan pessimisti mutta kaksi kesää jäteaseman työntekijänä antoi kuvan ainakin useiden pienten rakennusyritysten jätehuoltonäkemyksistä. Toisaalta kylmä suihku opetti, mihin asioihin kannattaa panostaa, jos haluaa saada kiireiset ihmiset lajittelemaan. Uskallan väittää, että ainakin johdon sitoutumisella on suuri merkitys. Työntekijöiden pitää kokea, että heidän panostustaan arvostetaan ja lajittelun pitää olla helppoa sekä vaivatonta.

Lentoasemakohtaisten jätehuolto-ohjeiden lisäksi päivitän kaikille lentoasemille tarkoitetun Kenttäkunnossapidon ohjeistuksen eli KeKO:n ympäristöosiota. Ympäristöosiossa kerrotaan jätehuollon normeista ja esimerkiksi jätepisteiden vaatimuksista. Ohjeistus on päivitettävä, koska jätelaki ja -asetus uudistuivat ja sen myötä muun muassa osa termeistä ja jätehuollon toimijoiden tehtäväjaosta muuttui. 

Suurin suoraan Finavian toimintaan vaikuttava muutos liittyy siirtoasiakirjavelvoitteseen. Tietyistä jätetyypeistä kuten rakennus- ja purkujätteestä sekä eri kaivojen lietteistä on jätteen haltijan laadittava siirtoasiakirja. Sen avulla pyritään varmistaan luotettava ja vastuullinen jätehuoltoketju. Siirtoasiakirjaan merkitään tarpeelliset tiedot valvonnan ja seurannan kannalta. Kirjoitan KeKO:on  siirtoasiakirjan laatimisen periaatteet ja laadin liitteksi valmiin pohjan siirtoasiakirjasta. On mielenkiintosita päästä näkemään, kuinka tälläinen toimintatapamuutos jalkautetaan näinkin isossa ja useita toimipisteitä omaavassa organisaatiossa. 

Kenties mieluisimpia työtehtäviäni ovat olleet lentoasemilla vierailut. Tähän mennessä olen vieraillut Tampere-Pirkkalan ja Malmin lentoasemilla. Parin päivän päästä lähden oikein minikiertueelle, kun käyn samalla reissulla Turussa ja Porissa. Elokuun loppupuolella vierailen vielä Oulussa. Tampereen reissun tein junalla ja busilla, Ouluun lennän ja muuten liikun Finavian yhteiskäyttöautolla.

Malmin lentoasemalla on hyvin monipuolista kalustoaPidän vierailuista, koska niillä pääsee oikeasti tutustumaan lentoaseman toimintaan, kun muuten luen lähinnä asiakirjoja ja teen niistä päätelmiä. Vierailuilla tekemiäni havaintoja voin usein soveltaa muihinkin kuin kyseiseen lentoasemaan. On toki myös virkistävää työskennellä välillä muualla kuin omassa työhuoneessa ja ennen kaikkia tutustua uusiin ihmisiin. On myös palkitsevaa päästä auttamaan muita.Malmilla suurin osa jätteistä kerätään kuvan jätepuristimeen
Toivottavasti näistä kahdesta blogi-tekstistäni on ollut iloa teille lukijoille. Kirjoitukseni ovat keskittyneet jätehuoltoon, mutta jos lentoliikenteen ilmastovaikutukset kiinnostavat, suosittelen vierailemaan osoitteessa www.lentoliikennejailmasto.fi. Kuulen mielelläni kommentteja ja voin kertoa lisää kokemuksistani lokukuussa, kun  WTC:n sijasta minut löytää taas killasta.

-Laura

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti